Porc

Només cal dir, que el porc és un animal del qual s’aprofita pràcticament totes les parts. Per tant les receptes que es poden fer són moltes.